Facebook專訊新聞香港大學學生會學苑即時新聞 Undergrad, H.K.U.S.U. Instant News

校委會本科生代表補選諮詢大會 麥嘉晉言論被轟「冇人性」

【學苑專訊】香港大學校務委員會(下稱校委會)本科生代表補選諮詢大會於今日(11月8日)下午十二時半在學生會辦公室外召開。曾擔任香港大學學生會大學事務秘書及香港大學校董會成員的李梓成,將與曾任美國學會外務副會長、上年度落選學生會常務秘書麥嘉晉,競逐因黃程鋒請辭而懸空的校委會本科生代表一職。

李梓成認為香港大學副校長的遴選問題最為迫切。其指出現時香港大學多個副校職位均出缺,而現時被委任的人並非由投票產生。李認為沒有民意授權的大學管治人員認受性不足,若其當選,希望能立即重啟所有副校長的遴選和物色程序,並確保符合程序公義。麥嘉晉則希望學校能為學生提供法律、心理健康、情緒輔導等支援。其又指出,希望能夠檢討特首擔任大學必然校監一例。

改革校委會架構方面,麥嘉晉認為需平衡本科生、教職員代表及校監委員的比例。李梓成則認為改革需由負責遴選校監的四人遴選委員會著手,並致力與來年本科生代表爭取學生席位納入當然委員之一,使香港大學能夠達到真正的院校自主。

社會議題方面,就「五大訴求」的看法,李梓成指出「五大訴求,缺一不可」。麥嘉晉則認為抗爭需要承擔後果,而抗爭有犧牲方可讓抗爭變得有價值,指「一定會有人因為呢件事而做錯咗」,解釋「冇犧牲(被捕)嘅話呢一個嘅抗爭大家就會忘記咗,唔記得當初成咗啲咩而出嚟」。其又認為釋放被捕人士是「行政干預司法」,大眾要相信香港的司法制度。至於撤回暴動定性方面,其認同612當日並非暴動,但不認同應該全面撤回暴動定性,指出10.1「無可避免之下大家都行咗出嚟,使用咗自己嘅能力、手腳去為自己同社會發聲,所以嗰一次以一個例子嚟講係一個暴動」。有台下會眾立即批評麥的言論為「幾咁冇人性、幾咁唔現實」。又,於成立獨立調查委員會方面,麥認為除了調查警察,亦要調查政府、議員、鄉紳等,僅調查警察不能得出公正的結果。最後,其又表示支持雙普選,但現時並非合適的時機,應先處理現存問題才爭取雙普選。

對於張翔的看法,李梓成認為作為香港大學的校長,需要站在政治的風眼位上。對於張翔連日逃避學生訴求,李感到極度失望,並呼籲張翔盡快現身回應學生的「四大訴求」。而麥嘉晉則認為,張翔「真心唔知自己做緊啲咩」,並不是故意對學生的訴求視若無睹。

校委會本科生代表補選的網上投票時間將於11月13日早上10時開始,直至11月15日下午5時結束,投票結果會在11月15日晚上於網上(https://intraweb.hku.hk/reserved_1/gsabc/election/2019/UG/ugresult.pdf)公開及透過向選民發出電郵公布。

下一則
上一則
2019 年 11 月 08 日

關於作者

學苑編輯委員會